BMS i zarządzanie obiektem

BMS+FM (ang. Building Management System + Facility Management)

Zapewniamy kompleksową obsługę systemów budynku i zarządzanie utrzymaniem bieżącym.

Instalujemy zintegrowany systemu BMS VEMS i odpowiadamy za bieżące zarządzanie systemem. Lub integrujemy VEMS z istniejącym systemem BMS w zakresie przekraczającym zakres działania VEMS.

Zintegrowana usługa BMS+FM zapewnia szereg zalet i przyjazny system rozliczeń i nadzoru – jeden partner i pełna odpowiedzialność.

W ramach obsługi zarządzania budynkiem oferujemy rozwiniętą optymalizację zużycia energii poprzez analizę i zmianę grafików pracy, podniesienie kwalifikacji oraz odpowiedzialności personelu obsługowego, poprawę znajomości funkcjonowania wszystkich systemów budynku. Wskazujemy również trudno dostrzegalne zależności między sposobami użytkowania i konserwacji budynku a zużyciem energii.

Oferowana przez nas pełna obsługa BMS i zarządzania obiektem zawiera:

  • Implementację i nadzór bieżący systemu VEMS
  • Audyt energetyczny oraz audyt organizacji użytkowania pod względem efektywności energetycznej
  • Analizę i optymalizację technicznej infrastruktury budynku w aspekcie integracji z systemem VEMS
  • Natychmiastową reakcję na zgłoszenia awarii oraz innych zapytań użytkowników budynku
  • Rozliczenia mediów i dostawców usług obsługowych
  • Konserwację i naprawy
  • Ochronę obiektu
+ - 0