Kina Cinema-City

Sieć Cinema City International obejmuje 7 krajów: Polskę, Izrael, Węgry, Czechy, Bułgarię, Rumunię oraz Słowację. Spółka prowadzi 99 multipleksów z 966 ekranami i 188 510 miejscami. W 10 multipleksach działają trójwymiarowe kina Imax. W wybranych lokalizacjach, jak Cinema Park i Hokus Pokus w Polsce, spółka prowadzi centra edukacji i rozrywki.

Plan rozwoju spółki na najbliższe lata obejmuje 36 nowych multipleksów z około 380 nowymi ekranami.
(Informacje spółki)