Co nas wyróżnia

Szukamy i znajdujemy odpowiedzi na technicznie trudne pytania.

  • Jak zamienić na pieniądze energię, oszczędzaną codziennie w niewielkich ilościach?
  • Jak zmienić działanie budynku, by zmienił się w magazyn energii? Magazyn rzeczywistej energii i wirtualnej – pochodzącej z synchronizacji działania budynku z możliwościami sieci energetycznej.
  • Jak uzasadnić rozbudowę węzła cieplnego o źródło kogeneracyjne (czyli własną mikroelektrociepłownię)?
  • Gdzie znaleźć równowagę pomiędzy kosztem inwestycji w precyzyjny model pomiarowy budynku, a korzyścią i jej podziałem między użytkowników przedsięwzięcia?