Co to jest BMS?

Z angielskiego – Building Management System.

Inteligentny system zarządzania instalacjami w budynku. Umożliwia efektywne i automatyczne sterowanie układem oświetlenia, wind, ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji. Zapewnia dostosowanie pracy oświetlenia oraz urządzeń grzewczych i chłodniczych do zmieniających się warunków otoczenia.

Głównym zadaniem systemu jest minimalizacja kosztów eksploatacji budynku, przy jednoczesnej optymalizacji jego funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zapewnieniu maksymalnego komfortu jego użytkownikom.  Umożliwi centralne sterowanie systemami i ewentualnie ich automatyzację. Dzięki ciągłemu monitoringowi stanu oświetlenia, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzatorów, kurtyn powietrznych oraz otoczenia umożliwia natychmiastową reakcję na zdarzenia wymagające technicznej interwencji.