Co to jest ESCO?

Z angielskiego – Energy Service Company

Model biznesowy stosowany w implementacji systemu poprawiającego efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Oparty na podziale ryzyka inwestycyjnego pomiędzy przedsiębiorcę oraz firmą zewnętrzną.

Przedsiębiorstwo otrzymuje od wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej kompleksową usługę przygotowania projektu, realizacji oraz eksploatacji gospodarką energetyczną w zamian za partycypację w korzyściach wynikających ze zmniejszenia kosztów zużycia energii. Spłata inwestycji z wygenerowanych oszczędności zapewnia efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną oraz dotrzymanie odpowiednich standardów jakościowych i ilościowych. Po zakończeniu umowy przedsiębiorstwo może w pełni korzystać z efektu obniżenia kosztów zużycia energii.