InfoEngine

WSEInfoEngine S.A. należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Usługi i systemy informatyczne

  • Prowadzenie platformy obrotu energii towarami w segmencie OTC – InfoEngine OTC,
  • Usługi Operatora Rynku energetycznego dla uczestników rynku energii – InfoEngine  OR,
  • Usługi energetyczne i doradcze dla uczestników rynku energii: odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstw obrotu oraz wytwórców energii – InfoEngine UE.

Nasz partner

VEMS Eco Found jest partnerem technologicznym InfoEngine w zakresie wdrożenia usług DSR (Demand Side Response)

+ - 0