Kontakt

tel. +48 (22) 499-50-34;

email: biuro@vemsecofound.com

fax. +48 (22) 499-50-35;

 

Vems Eco Found Sp. z o.o.
Warszawa 03-310, ul. Odrowąża 15,
NIP: 5242753473

KRS: 0000432771 w Sądzie Rejonowy dla miasta Warszawy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 10 000,00 PLN