O nas

Łączymy pracę z pasją innowacji.

Nasza etyka

Przez większość czasu rozwoju ludzkiej cywilizacji towarzyszyła rabunkowa gospodarka zasobami naturalnymi naszej planety. Nasz wysiłek wpisuje się w obecny trend pracy ludzi, którzy postanowili szanować te zasoby i sprawić by były lepiej wykorzystywane.

Systemy, które projektujemy, służą zarówno bezpośredniemu oszczędzaniu energii jak i jej efektywniejszemu zużyciu.  Jesteśmy przekonani, że wysiłek naszego zespołu oraz naszych partnerów przekłada się bezpośrednio na efekty ekologiczne, które sprawą, że życie przyszłych pokoleń będzie lepsze.

Nasza idea

Magazynowanie energii w sieciach energetycznych jest kosztowne, kłopotliwe i nieefektywne – w dużym zakresie potrzeb. Stąd w naszych pracach położyliśmy nacisk na to, co możliwe – lepsze wykorzystanie wytwarzanej energii poprzez znacznie bardziej precyzyjne, lokalne i inteligentne zarządzanie przebiegiem jej zużycia.

Wykorzystujemy naturalne w procesach eksploatacji wahania zużycia, kosztu energii, niedostrzeżoną elastyczność zapotrzebowania, akumulację cieplną w budynkach czy zwiększoną precyzję pomiaru rzeczywistych potrzeb energetycznych.

Nasze rozwiązania

Szczególnie wartościowe jest sterowanie układami wentylacji, ogrzewania i chłodzenia w nowoczesnych budynkach, gdzie jesteśmy w stanie magazynować energię wewnątrz budynków wykorzystując ich retencję cieplną we właściwej synchronizacji z rynkowym kosztem chwilowym energii. Wszystko wsparte inteligentnymi algorytmami pomiaru potrzeb i monitoringiem zdalnym.

Właściciele budynków, w których stosowana jest nasza metodyka i system VEMS – uzyskują natychmiast zauważalne korzyści wynikające z optymalizacji zużycia energii.