Usługa optymalizacji BMS

Nasza usługa

W celu optymalizacji funkcjonowania BMS oferujemy instalację systemu VEMS.

VEMS to innowacyjny system informatyczny wykorzystujący algorytmy zaczerpnięte z programów komputerowych symulujących sztuczną inteligencję oraz wspomagany przez nadzór operatorów. VEMS jest szczególnie dedykowany do optymalizacji systemów HVAC (integrujących ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację budynku).

Kiedy korzyść

VEMS poprawia szczególnie wydajność systemów BMS obsługujących zróżnicowana liczbę użytkowników budynku. Dobrym przykładem są tu kina lub sklepy wielkopowierzchniowe, gdzie występują wyraźne szczyty liczby klientów, okresy zróżnicowanej średniej oraz godziny z minimalną liczbą klientów. Na dodatek rozkłady te nie są do końca regularne.

VEMS łączy złożone algorytmy przewidywania obciążeń z specjalistyczną telemetrią dającą informacje w czasie rzeczywistym i w pełni istotną dla sterowania HVAC.

Dodatkowo, integracja algorytmów informatycznych z nadzorem operatorskim zapewnia skuteczny monitoring przebiegów użytkowania, wykrywanie anomalii i awarii.

Zapewniamy również szkolenie operatorów klienta. Prosta, intuicyjna obsługa interfejsu klienta systemu VEMS umożliwia szybkie wdrożenie i łatwe zarządzanie systemem przez osoby odpowiedzialne za nadzór operatorski.

Instalacja

Towarzyszymy klientom na każdym etapie instalacji VEMS.

Oferujemy:

  • Przeprowadzenie wstępnych pomiarów i analizy działań podnoszących efektywność energetyczną z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych,
  • Dostosowanie VEMS do istniejącego systemu BMS lub instalację zintegrowanego systemu BMS-VEMS (w przypadku braku rozbudowanego BMS),
  • Dostosowanie VEMS do specjalnych uwarunkowań klienta – architektura, sterowniki, algorytmy, system pomiarowy,
  • Modyfikację i dostosowanie systemu do przypadków specjalnych – wykwalifikowana kadra na zawołanie,
  • Zapewniamy kompatybilność VEMS ze sterownikami wykorzystywanymi przy obsłudze hal przemysłowych posiadających scentralizowane systemy HVAC,

Model biznesowy

Oferujemy rozliczenie w systemie ESCO lub kontrakt jednorazowy.